KVÅ (KKÅ/KMÅ)

(Pro feature)

KKÅ

First, create the KKÅ Code System:

POST /codesystems
{
 "id": "kva-kirurgiska",
 "url": "http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/kva-kirurgiska",
 "title": "KVÅ – kirurgiska åtgärder (KKÅ)",
 "language": "se",
 "description": "# Klassifikation av kirurgiska åtgärder",
 "status": "active",
 "owner": "ownerUserId",
 "copyright": "",
 "contact": "klassif@socialstyrelsen.se - Avdelningen för register och statistik, Enheten för klassifikationer och terminologi",
 "oid": "1.2.752.116.1.3.2.3.6",
 "toolingId": "lcs",
 "settings": {
  "publisher": "Socialstyrelsen",
  "isPublic": true
 }
}

Then, import the concepts from the official TSV file:

POST /lcs/kva-kirurgiska/import?idColumn=Kod&ptColumn=Titel&synonymColumns=Förkortning(ar)&synonymColumns=Beskrivning&parentColumn=Överordnad%20kod&locale=se -F "file=@kva-kirurgiska-atgarder-kka-2024-01-01.tsv"

And last, create a new version to mark the content:

POST /versions
{
 "resource": "codesystems/kva-kirurgiska",
 "version": "2024-01-01",
 "description": "2024-01-01 release",
 "effectiveTime": "2024-01-01"
}

KMÅ

First, create the KMÅ Code System:

POST /codesystems
{
 "id": "kva-medicinska",
 "url": "http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/kva-medicinska",
 "title": "KVÅ – medicinska åtgärder (KMÅ)",
 "language": "se",
 "description": "# Klassifikation av medicinska åtgärder",
 "status": "active",
 "owner": "ownerUserId",
 "copyright": "",
 "contact": "klassif@socialstyrelsen.se - Avdelningen för register och statistik, Enheten för klassifikationer och terminologi",
 "oid": "1.2.752.116.1.3.2.3.5",
 "toolingId": "lcs",
 "settings": {
  "publisher": "Socialstyrelsen",
  "isPublic": true
 }
}

Then, import the concepts from the official TSV file:

POST /lcs/kva-medicinska/import?idColumn=Kod&ptColumn=Titel&synonymColumns=Beskrivning&parentColumn=Överordnad%20kod&locale=se -F "file=@kva-medicinska-atgarder-kma-2024-01-01.tsv"

And last, create a new version to mark the content:

POST /versions
{
 "resource": "codesystems/kva-medicinska",
 "version": "2024-01-01",
 "description": "2024-01-01 release",
 "effectiveTime": "2024-01-01"
}

Last updated