ICF

(Pro feature)

First, create the ICF Code System:

POST /codesystems
{
 "id": "icf",
 "url": "http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/icf",
 "title": "ICF",
 "language": "se",
 "description": "# Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa",
 "status": "active",
 "contact": "klassif@socialstyrelsen.se - Avdelningen för register och statistik, Enheten för klassifikationer och terminologi",
 "owner": "ownerUserId",
 "oid": "1.2.752.116.1.1.3",
 "toolingId": "lcs",
 "settings": {
   "publisher": "Socialstyrelsen",
   "isPublic": true
 }
}

Then, using column mapping import the concepts from the official TSV file:

POST /lcs/icf/import?idColumn=Kod&ptColumn=Titel&synonymColumns=Beskrivning&synonymColumns=Alternativ%20titel&parentColumn=Överordnad%20kod&locale=se -F "file=@icf-2024-01-01.tsv"

And last, create a new version to mark the content:

POST /versions
{
 "resource": "codesystems/icf",
 "version": "2024-01-01",
 "description": "2024-01-01 release",
 "effectiveTime": "2024-01-01"
}

Last updated